hoop! evangelische kerk dongen is een algemeen nut beogende instellingANBI-status
De Belastingdienst heeft Evangelische Kerk Hoop! Dongen, middels de groepsbeschikking van Rafael Nederland aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan Evangelische Kerk Hoop! Dongen aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Evangelische Kerk Hoop! Dongen is ANBI geregistreerd bij de belastingdienst onder Fiscaal nummer/RSIN 818751927.

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/
(instelling: Hoop! / vestigingsplaats: Dongen)

Het correspondentieadres van Hoop! is:
Noorderlaan 119
5102 BB Dongen
(0162) 31 99 02
info@hoop-dongen.nl

Rekeningnummer tbv giften:
Evangelische Kerk Hoop! Dongen: IBAN NL55RABO0145108058

Bestuurssamenstelling
Het huidige bestuur bestaat uit de voorganger (ook voorzitter), een secretaris, een penningmeester en twee algemene bestuursleden. Er is conform de statuten een rooster van aftreden vastgesteld. (zie ook beleidsplan 2021)

Beloningsbeleid
De voorganger van het kerkgenootschap en de verschillende gastsprekers ontvangen een
vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het bestuur van het kerkgenootschap werkt geheel vrijwillig. Gemaakte kosten ten behoeve
van het kerkgenootschap kan men na overleg met en fiat van het bestuur declareren bij de
penningmeester van het kerkgenootschap. Hierbij dient men de nota’s/rekeningen van de
gemaakte kosten te overhandigen.

De vrijwilligers van het kerkgenootschap ontvangen geen vergoeding. Gemaakte kosten ten
behoeve van het kerkgenootschap kan men na overleg met en fiat van het bestuur declareren
bij de penningmeester van het kerkgenootschap. Hierbij dient men de nota’s/rekeningen van
de gemaakte kosten te overhandigen.

Lees hier ons beleidsplan 2021
Lees hier onze doelstellingen en missie
Lees hier onze financiele verslaglegging 2019 en begroting 2020

Let op! I.v.m. het coronavirus zullen er aangepaste samenkomsten zijn.