hoop! evangelische kerk dongen is een algemeen nut beogende instellingANBI-status
De Belastingdienst heeft Evangelische Kerk Hoop! Dongen, middels de groepsbeschikking van Rafael Nederland aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan Evangelische Kerk Hoop! Dongen aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Evangelische Kerk Hoop! Dongen is ANBI geregistreerd bij de belastingdienst onder Fiscaal nummer 818751927.

Het Bestuur van Evangelische Kerk Hoop! Dongen bestaat uit de volgende functies:
- Voorzitter
- Secretaris
- Penningmeester
- 2 Bestuursleden

Er is conform de statuten een rooster van aftreden vastgesteld. Het bestuur van Evangelische Kerk Hoop! Dongen is onbezoldigd.
 
Rekeningnummer tbv giften:
Evangelische Kerk Hoop! Dongen: IBAN NL55RABO0145108058

Lees hier ons beleidsplan 2019
Lees hier onze doelstellingen en missie
Lees hier onze financiële verslaglegging 2018