hoop! is een kerk, die Gods liefde, zoals Jezus die leerde, wil doorgeven aan mensen in Dongen en omstreken, zodat zij gaan groeien in hun relatie met God en met elkaar. Het zijn mensen van allerlei leeftijden en achtergronden, die het evangelie serieus nemen en willen leven in een goede verstandhouding met de mensen om hen heen. hoop! is een charismatische kerk, dat wil zeggen, dat we geloven en ervaren dat de heilige geest ons helpt te groeien in karakter, en ons de kracht wil geven om in deze wereld Jezus getuige te zijn. 

I.v.m. het Corona virus hebben we, zolang de maatregelen dit noodzakelijk maken, een aangepast schema voor een passende vorm van ontmoeting, onderwijs en bemoediging.

VIDEO

AGENDA

Geen aankomende data

Let op! I.v.m. het coronavirus zullen er aangepaste samenkomsten zijn.